Minggu, 02 Mei 2010

pengertian tentang ilmu faroid

A.ILMU FAROID

yAng dimaksud dengan ahli waris ialah Yang berhaq menerima peninggalan si mait
sedangkanyg dimaksud dengan pusaka/warisan ialah Harta milik peninggalan si mait

B.SYARAT-SYARAT MEWARISI

1.Jelas mati yang mempunyai harta
2.Hidup waris waktu matinya yang punya harta
3.Mengetahui hubungan antara waris dengan si mait

C.RUKUN-RUKUN MEWARISI

1.Ada yang meninggal
2.Ada harta
3.Ada waris

D.SEBAB-SEBAB MEWARISI

1.Nikah

E.PENGHALANG MEWARISI

1.Pembunuhan
2.ikhtilapuddin(berbeda agama)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar